Εικαστικά:Ο Γιάννης Γαΐτης των παιδιών της Α΄τάξης

Στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών, με την καθοδήγηση της εικαστικού του σχολείου μας κυρίας  Θεώνης Δημοπούλου , οι μαθητές  της Α΄τάξης δημιουργούν τον Γαΐτη των παιδιών. Πηγή έμπνευσης οι θεματικές πόρτες του σχολείου μας.